ครูผู้สอน

ครูสอนเต้น บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์

First Position Ballet Studio

ครูบัลเล่ต์ ไรเรืองชลี ปุนนจิต

ครูผู้สอน : ไรเรืองชลี ปุนนจิต (ครูส้ม)

การศึกษา
พ.ศ. 2546
RAD Ballet Grade8 ด้วยคะแนน Distinction
จาก โรงเรียนบัลเล่ต์วราภรณ์-กาญจนา
พ.ศ. 2552
RAD Vocational Grade: Advance I ด้วยคะแนน Merit
จาก โรงเรียนบัลเล่ต์วราภรณ์-กาญจนา
พ.ศ. 2554
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เกียรตินิยม
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561
Certificated in Progressing Ballet Technique (PBT)
พ.ศ. 2562
Certificated of Ballet Teaching Studies(CBTS),
จาก Royal Academy of Dance(RAD) ประเทศอังกฤษ
ประวัติการสอน
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
First Position Ballet and Dance Studio
• สอนบัลเล่ต์หลักสูตร Royal Academy of Dance (RAD) ประเทศอังกฤษ
• สอนแจ๊สหลักสูตร Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.)  ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2561-2563
แดนซ์ พลัส อคาเดมี่
• สอนบัลเล่ต์และแจ๊ส หลักสูตร Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.)  ประเทศออสเตรเลีย
• ออกแบบท่าเต้นและฝึกซ้อมนักเรียนสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับประเทศและระดับสากล เช่น A.T.O.D. International Dance Competition, Get The Beat World Tour และ Get the Beat World Final เป็นต้น
• สอนบัลเล่ต์และเตรียมการแสดงประจำภาคการศึกษา โรงเรียนอนุบาลอันวิดา
พ.ศ. 2557-2560
โรงเรียนบัลเล่ต์ภัทรศิริวิมล (พรพิมล-สบหทัย)
• สอนบัลเล่ต์หลักสูตร Royal Academy of Dance (RAD) ประเทศอังกฤษ
• เตรียมการแสดงประจำปีของโรงเรียน
พ.ศ. 2552-2553
ภัทราวดีเธียร์เตอร์
• สอนบัลเล่ต์หลักสูตร Royal Academy of Dance (RAD) ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2551-2556
โรงเรียนดนตรีปิ่นนคร (ปิ่นเกล้า)
• สอนบัลเล่ต์หลักสูตร Royal Academy of Dance (RAD) ประเทศอังกฤษ