ประโยชน์ของการเต้นบัลเล่ต์

ประวัติ เต้นบัลเล่ต์

เต้นบัลเล่ต์ ดีอย่างไร

• เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกและเป็นการเรียนรู้การเข้าสังคม ผ่านการร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน

• เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี การเรียนบัลเล่ต์จะช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายครบทุกส่วน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง การไหลเวียนของโลหิตที่ดี อีกทั้งยังเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายอีกด้วย

• เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี เพราะการเรียนบัลเล่ต์มีพื้นฐานของท่าทางต่างๆ ที่สง่างาม ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจการความคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

• เพื่อพัฒนาสมาธิและเสริมสร้างสติปัญญา เพราะการเรียนบัลเล่ต์ไม่ใช่เพียงแต่จะเคลื่อนไหวร่างกายให้สัมพันธ์กับจังหวะเพลงเท่านั้น แต่ผู้เต้นจะต้องจดจำท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควบคุมการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกวิธีเพื่อให้สัมพันธ์กับจังหวะของดนตรี ซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้สมองได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

• เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย เนื่องจากการเรียนบัลเล่ต์เป็นการเรียนรวมกันกับผู้อื่น ดังนั้นในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งการเข้าเรียนบัลเล่ต์อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเต้นให้ดียิ่งขึ้นดี ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีระเบียบวินัยในการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้สามารถแสดงออกมาได้ดียิ่งขึ้นผู้เรียนยังต้องฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

• ช่วยลดความเครียด เพราะโดยธรรมชาติของคนเราเวลาที่ได้ออกกำลังกายร่างกายจะช่วยสลายความเครียดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อีกทั้งเพลงที่ใช้ในการเต้นบัลเล่ต์มักเป็นเพลงที่มีความไพเราะและผ่อนคลาย องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้เราได้ผ่อนคลายความเครียดได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

• สามารถต่อยอดไปสู้การเต้นประเภทอื่นๆ ได้ เนื่องจากการเต้นบัลเล่ต์เป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญในการเต้นทุกประเภท เพราะมีการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การความคุมการย้ายน้ำหนักของร่างกาย การฟังจังหวะเพลงี่มีความลเอียดอ่อน เป็นต้น

• สามารถต่อยอดเพื่อเป็นการประกอบอาชีพได้ เมื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้ว ผู้เรียนสามารถต่อยอดเป็นนักเต้น หรือครูผู้สอนบัลเล่ต์ได้อีกด้วย

One thought on “ประโยชน์ของการเต้นบัลเล่ต์

  1. Pingback: อยากให้ลูกเรียนบัลเล่ต์ ควรให้เริ่มตอนอายุเท่าไหร่ดี? - First Position Ballet Studio เรียนบัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *