หลักสูตรการเรียนการสอนบัลเล่ต์ในประเทศไทย

ปัจจุบัน การเรียนบัลเล่ต์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย จากที่เคยมีการใช้หลักสูตร Royal Academy of Dance เพียงหลักสูตรเดียว ก็ได้มีผู้นำหลักสูตรอื่นๆ เข้ามาให้ผู้ปกครองและผู้สนใจได้เลือกหลากหลายมากขึ้น วันนี้โรงเรียนบัลเล่ต์ First Position จะมาแนะนำหลักสูตรบัลเล่ต์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยกันค่ะ

Royal Academy of Dance (R.A.D.)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการเต้นจากสถาบันการเต้นบัลเล่ต์จากประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2462 หรือกว่า 100 ปีมาแล้ว จากการรวมตัวของนักเต้นที่มีชื่อเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานของการสอนเต้นในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ใน 89 ประเทศทั่วโลก และมีสำนักงานตั้งอยู่ในอีก 36 ประเทศ
การเรียนบัลเล่ต์ในหลักสูตรนี้มีทั้งการเรียนการเต้นขั้นพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ Pre-Primary, Primary, Grade 1–8 ซึ่งเป็นการเรียนในขั้นพื้นฐาน และจะเน้นการเต้นบัลเล่ต์สไตล์ Romantic ในชั้นเกรด 6–8 จนถึงการเต้นบัลเล่ต์ขั้นสูง หรือที่เรียกกันว่า Major ได้แก่ Intermediate Foundation, Intermediate, Advance Foundation, Advance1, Advance2 และ Solo Seal ซึ่งการเรียนนี้จะจัดการสอบวัดระดับนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยตัวแทนจากสถาบันโดยตรง

ปัจจุบัน R.A.D. ได้มีการจัดงานต่างๆ เช่น การแข่งขันบัลเล่ต์ Genée การเปิดชั้นเรียน Summer/winter school เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนบัลเล่ต์จากทั่วโลกมีโอกาสในการเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การเรียนเต้นกับสถาบันโดยตรง

ภาพจากการแข่งขัน Genée International Ballet Competition2015

Commonwealth Society of Teacher of Dance (C.S.T.D.)
หลักสูตรนี้ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ.2474–2476 หรือกว่า 88 ปีมาแล้ว ได้รับความนิยมในประเทศออสเตรเลีย และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะเทคนิคศิลปะการเต้นอย่างมีแบบแผน ที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงให้กับผู้เรียน โดยมีการวัดการเรียนเป็นประจำทุกปีโดยตัวแทนจากสถาบัน

ปัจจุบัน CSTD มีการจัดการแข่งขันการเต้นขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ภาพจากการแข่งขัน C.S.T.D.Thailand Grand Prix 2018

Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.)
เป็นสถาบันการเต้นที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ.2534 หรือเมื่อ 28 ปีและได้รับความนิยมในหลายๆ ประเทศ ได้แก่ แคนนาดา บรูไน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไทย นอร์เวย์ เบลเยี่ยม และอังกฤษ มีการสอบวัดผลประจำปีเพื่อวันระดับความสามารถของผู้เรียนโดยตัวแทนจากสถาบัน

A.T.O.D. มีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ภาพจากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition2019

Australasian Dance Association (ADA)
เป็นสถาบันอีกแห่งที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปีพ.ศ.2474 หรือกว่า 88 ปีภายใต้ชื่อของ The Federal Association of Teachers of Dancing
ADA เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสอนเพื่อการแสดงแท๊ป แจ๊ส การเต้นร่วมสมัย(Modern Dance) และละครเพลง

 

สาเหตุที่ First Position Ballet Studio เลือกสอนบัลเล่ต์ในหลักสูตร RAD คือ
1. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับช่วงอายุ เช่น ในช่วงวัย 4-6 ปีที่เด็กๆ มีพัฒนาการทางด้านจินตนาการ หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้จินตนาการ ร่วมกับการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
2. เป็นหลักสูตรที่คำนึงถึงการพัฒนาการของผู้เรียนอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน
3. มีการใช้เพลงประกอบการสอนที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการฟังเพลงได้ดี
4. มีการสอดแทรกทักษะการเต้นระบำพื้นบ้านต่างๆ เช่น การเต้นสไตล์รัฐเสีย โปแลนด์ ฮังการี เป็นต้น
5. เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการสอบที่ได้รับมาตรฐานทำให้ผู้เรียนสามารถนำวุฒิที่ได้ไปใช้อ้างอิงหรือต่อยอดได้ในกว่า 89 ประเทศทั่วโลก

First Position Ballet Studio ทำการสอนโดยครูผู้มีประสบการณ์การสอนมากว่า 10 ปี สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบหลักสูตร Certificated of Ballet Teaching Studies โดยตรงจาก Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษค่ะ

ที่มา:
https://www.royalacademyofdance.org
https://comdance.org/
https://www.atod.net.au/
https://www.adatheatre.com.au/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *