หลักสูตร

First Position Ballet Studio โรงเรียนสอนบัลเล่ต์

หลักสูตรที่เปิดสอน

Ballet | บัลเล่ต์

บัลเล่ต์สำหรับเด็ก

โรงเรียนบัลเล่ต์ First Position Ballet Stuido เปิดทำการสอนภายใต้หลักสูตร Royal Academy of Dance ของประเทศอังกฤษ หรือ RAD เนื่องจากเป็นหลักสูตรการเรียนบัลเล่ต์ที่เป็นที่ยอมรับจากกว่า 79 ประเทศทั่วโลกตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี อีกทั้งทางสถาบันยังมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับพัฒนาการร่างกายและสมองของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น

การเรียนในแต่ละระดับชั้นจะมีการเพิ่มการพัฒนาการของท่าอย่างเป็นขั้นตอน โดยระดับในการเรียนบัลเล่ต์ในหลักสูตรนี้ มีดังนี้

Grade Examination

เป็นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน มีการใช้ท่าบัลเล่ต์พื้นฐาน โดยเกรด Pre-Primary – Primary เป็นการปูพื้นฐานอย่างง่าย เช่น การกระโดด การเขย่ง การย่อ การฟังเพลง เป็นต้น Grade1 – Grade5 เริ่มเป็นการเต้นบัลเล่ต์ในสไตล์ Classic Ballet และ Grade6 – Grade 8 เน้นการเต้นบัลเล่ต์โดยเพิ่มเทคนิกและสไตล์ของการเต้นบัลเล่ต์ในรูปแบบ Romantic Ballet โดยตั้งแต่ Grade 1 – 8 จะมีการเต้นพื้นเมืองของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศฮังการี ประเทศโปแลนด์ ประเทศยูเครน เป็นต้น สอดแทรกมาในรูปแบบของระบำต่างๆ

ชั้นเรียนแต่ละชั้นในระดับ Grade Examination มีดังนี้

Pre-Primary
Primary
Grade1-Grade8

Vocational Grade Examination

เป็นการเรียนการสอนในระดับที่สามารถต่อยอดไปสู่การทำงานในสายอาชีพได้ มีการใช้ท่าเทคนิคที่ยากขึ้น เริ่มมีการฝึกขึ้นปลายเท้า

ชั้นเรียนแต่ละชั้นในระดับ Vocational Grade Examination มีดังนี้

Intermediate Foundation
Intermediate
Advance Foundation
Advance I
Advance II
Solo Seal

ทั้งนี้เพื่อความเป็นมาตรฐานในระดับสากล ทางสถาบันจึงมีการจัดให้สอบวัดมาตรฐานเป็นประจำทุกปี  โดยผู้เข้าสอบจะได้เลื่อนระดับชั้นและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน Royal Academy of Dance พร้อมเหรียญคะแนน การสอบประเมินผลถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย 

การเรียนบัลเล่ต์ในหลัวสูตร RAD นี้ทำการสอนโดยครูผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยตรงจากเจ้าของหลักสูตร อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการสอนบัลเล่ต์มามากกว่า 10 ปี  

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 3.5 ปีขึ้นไป

Ballet Free Class/ Adult Ballet

เป็นการสอนบัลเล่ต์โดยคำนึงความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาการเต้นอย่างเป็นขั้นตอน แก้ไขเทคนิก การใช้กล้ามเนื้อต่างๆ ให้ผู้เรียนอย่างถูกต้อง การเรียนในชั้นเรียนนี้สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

Jazz | แจ๊ส

เป็นการเต้นที่ได้รับความนิยมของชาวแอฟริกัน-อเมริกัน เป็นการเต้นรำเพื่อความสนุกสนาน ประกอบเพลงที่มีจังหวะเร็ว โดย First Position Ballet Studio ได้เปิดทำการ สอนแจ๊ส ในหลักสูตร Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D) ประเทศออสเตรเลีย โดยมีการแบ่งระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

Jazz Move Test 1-3
Bronze Medal
Bronze Star
Silver Medal
Silver Star
Gold Medal
Gold Star
Intermediate

เปิดสอน: Syllabus: Jazz Moves Test1-3, Bronze Medal-Star

เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

Progressing Ballet Technique (PBT)

Progressing Ballet Technique หรือ PBT เป็นการนำเอาศาสตร์ของพิลาทิสมาผสมผสานเข้ากับเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นบัลเล่ต์ให้ดียิ่งขึ้น ให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยปรับสรีระของผู้ฝึกให้สมดุลอีกด้วย โดยเน้นการทำซ้ำ และฝึกฝนด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายและกล้ามเนื้อของผู้ฝึกจดจำการใช้งานที่ถูกต้อง และเมื่อเต้นบัลเล่ต์จะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น

PBT เป็นการฝึกการทรงตัว ช่วยปรับและจัดระเบียบร่างการให้สมดุล เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกให้กล้ามเนื้อจดจำการใช้งานอย่างถูกต้อง

การฝึก PBT แบ่งออกตามระดับอายุต่างๆ ดังนี้

Sub-Junior
Junior
Senior
Advance

เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

ใครสามารถเรียน PBT ได้บ้าง

• นักเรียนที่กำลังเรียนบัลเล่ต์และต้องการให้สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อพร้อมกับการให้ร่างกายจดจำการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
• ผู้ที่สนใจต้องการจะเริ่มเรียนบัลเล่ต์ เพื่อปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ และจัดระเบียบร่างกายให้พร้อมสำหรับการเรียนบัลเล่ต์ • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และไม่ได้สนใจเรียนบัลเล่ต์แต่ต้องการจัดระเบียบร่างกายให้มีบุคคลิกภาพที่ดีขึ้น เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ และเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

โปรโมชั่นพิเศษ

ฟรีค่าแรกเข้าครั้งแรกทุกชั้นเรียน
ส่วนลดค่าเรียน 5% เมื่อชำระค่าเรียนเต็มจำนวน
โปรโมชั่นส่วนลดนี้จะจัดขึ้นเฉพาะในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน เท่านั้น

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: First Position Ballet Studio
โทร. 080-636-4495 (ครูส้ม)
Line: @firstposition
โรงเรียน-ballet เต้นแจ๊ส ballet-jazz สอนบัลเล่ต์เด็ก ดีที่สุด โรงเรียนสอน-Ballet โร ครูส้ม สอนบัลเล่ต์ เรียนเต้น ครูสอนเต้น นนทบุรี บางบัวทอง