เกี่ยวกับเรา

โรงเรียน สอนบัลเล่ต์ First Position Ballet Studio

วิสัยทัศน์ :

โรงเรียนของเราเปิดทำการสอนภายใต้หลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance (RAD) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากกว่า 79 ประเทศทั่วโลกตลอดระยะเวลากว่า 99 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาการสอนเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการเต้นบัลเล่ต์

โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนที่ปูพื้นฐานที่ถูกต้องให้กับเด็กๆ เพราะพื้นฐานการเต้นบัลเล่ต์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการต่อยอดไปสู่การเต้นุกรูปแบบ นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมชั้นเรียนอย่างเต็มที่

สอนบัลเล่ต์ ดีที่สุด