Category Archives: บัลเล่ต์

อยากให้ลูกเรียนบัลเล่ต์ ควรให้เริ่มตอนอายุเท่าไหร่ดี?

การเรียนบัลเล่ต์ คือ การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางการเค […]

PBT Sub-Junior Ep.4

วันนี้ครูส้มนำท่า Exercise ที่ 4:  Caterpillar and Butt […]

PBT Sub-Junior Ep.3

การบริหารร่างกายด้วย Progressing Ballet Technique เป็นก […]

PBT Sub-Junior Ep.2

หลังจากที่มีผู้ปกครองบางท่านได้เริ่มส่งคลิปที่เด็กๆ ได้ […]

การเตรียมตัวของผู้ปกครองในการให้ลูกเรียนบัลเล่ต์

Primary Ballet

การเต้นบัลเล่ต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ฝ […]

ประเภทของบัลเล่ต์

การเต้นบัลเล่ต์ คือ ศิลปศาสตร์การเต้นรูปแบบหนึ่ง ตามที่ […]