Tag Archives: โรงเรียนบัลเล่ต์

PBT Sub-Junior Ep.4

วันนี้ครูส้มนำท่า Exercise ที่ 4:  Caterpillar and Butt […]

การเตรียมตัวของผู้ปกครองในการให้ลูกเรียนบัลเล่ต์

Primary Ballet

การเต้นบัลเล่ต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ฝ […]

ทำไมจึงควรเลือกเรียนบัลเล่ต์ในหลักสูตร RAD

Royal-Academy-of-Dance

หลักสูตร RAD เป็นหลักสูตรการเรียนบัลเล่ต์ของสถาบัน Roya […]

ประโยชน์ของการเต้นบัลเล่ต์

ประวัติ เต้นบัลเล่ต์

เต้นบัลเล่ต์ ดีอย่างไร • เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ทำให […]