เด็กๆ จะขึ้นปลายเท้าได้เมื่อไหร่

ในการเรียนบัลเล่ต์ ทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กๆ เองมักจะคาดหวังว่าจะได้ใส่รองเท้าปลายเท้า (point shoes) แล้วเด็กๆ จะได้ใส่รองเท้าปลายเท้าเมื่อไหร่กัน?

ในปัจจุบันมีการวิจัยจากหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการขึ้นปลายเท้าเรียนบัลเล่ต์ ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นมีผลสรุปไปในทางเดียวกันว่าเด็กๆ แต่ละคนมีความพร้อมไม่เท่ากัน เพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน ดังนั้นเราไม่อาจจะสรุปได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงมีความพร้อมในการขึ้นปลายเท้าได้

ดร.Justin Howse แพทย์ประจำสถาบัน Royal Ballet และ Royal Academy of Dancing แห่งประเทศอังกฤษกล่าวว่า “มีนักเต้นที่มีชื่อเสียงหลายคนซึ่งไม่แข็งแรงพอที่จะเริ่มเรียนรู้การขึ้นปลายเท้าจนกระทั่งอายุสิบหกปีและสิ่งนี้ได้พิสูจน์ว่าไม่มีทางลัดในอาชีพของพวกเขา” เช่นเดียวกับ George Balanchine ผู้ออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า “มันไม่มีเหตุผลที่จะให้นักเต้นเด็กๆ ขึ้นปลายเท้าถ้าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยบนปลายเท้า”

ในอดีตการตัดสินใจที่จะให้นักเต้นใส่รองเท้าปลายเท้าได้นั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ฝึกสอนบัลเล่ต์ ที่จะเปิดโอกาสให้เฉพาะแต่นักเต้นที่มีสรีระในอุดมคติที่มีความสามารถจะเป็นนักเต้นมืออาชีพเท่านั้นได้มีโอกาสฝึกซ้อมการขึ้นปลายเท้าได้ แต่ในปัจจุบันกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าจะยังคงมีข้อโต้แย้งกันอยู่บ้างก็ตาม

ดร.เจมส์ การ์ริก แพทย์ประจำแผนกเวชศาสตร์การเต้นของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลเซนต์ฟรานซิสในเอสเอฟ รัฐแคลิฟอร์เนีย คิดว่าการที่นักเต้นจะสามารถขึ้นปลายเท้าได้จำเป็นต้องมีความสามรถในการเต้นโดยไม่ใส่รองเท้าปลายเท้า หรือการเต้นด้วย demi-pointe ได้แข็งแรงเพียงพอ รวมถึงต้องสามารถทำ grand plié ที่กลางห้องได้อย่างมั่นคง

ดร.ริชาร์ด บราเวอร์ อดีตที่ปรึกษาทางการแพทย์ของ Capezio มีความเห็นว่านักเต้นที่จะสามารถเริ่มต้นฝึกการขึ้นปลายเท้าได้นั้น ควรจะสามารถยืนอยู่บน Demi-pointe ได้อย่างมั่นคงเป็นเวลาอย่างน้อย 45 วินาที

Celia Sparger นักกายภาพบำบัดและผู้เขียนหนังสือกายวิภาคของการเต้นบัลเล่ต์มีความเห็นว่าการเรียนบัลเล่ต์เพียงสัปดาห์ละครั้งนั้นไม่เพียงพอสำหรับการเตรียมที่จะขึ้นปลายเท้า นอกจากนี้คนที่จะสามารถขึ้นปลายเท้าได้จะต้องมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมในการเต้นใน demi-pointe โดยที่เท้าไม่เบี้ยวเข้าหรือออก หรือ sickle รวมไปถึงต้องไม่มีนิ้วเท้าที่หงิกงออีกด้วย

Sickling in Ballet: What, Why and How to Avoid It - BalletHub

โดยหลักการแล้วพื้นฐานของการที่นักเต้นจะสามารถขึ้นปลายเท้าได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์บน demi-pointe อย่างดีเยี่ยมก่อนที่จะสามารถขึ้นปลายเท้าได้ ส่วน International Association for Dance Medicine & Science (IADMS) มีความเห็นว่านักเต้นที่จะขึ้นปลายเท้าได้นั้นควรเรียนเต้นมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สำหรับนักเรียนอายุ 8 ปีที่เรียนในหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักเต้นบัลเล่ต์มืออาชีพ เพื่อการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุุ่นของร่างกาย และเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้นักเต้นมีช่วงลำตัว หน้าท้องที่แข็งแรง การควบคุมกล้ามเนื้อสะโพก การจัดระเบียบร่างกายที่ถูกต้อง และการมีข้อเท้าที่สามารถกดลงได้เยอะมากพอที่จะขึ้นปลายเท้าได้ การฉายรังสีเพื่อดูการเจริญเติบโตของร่างกายแทบจะไม่มีความจำเป็น เพราะจริงๆ แล้วการที่จะขึ้นปลายเท้าได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมทางร่างกายอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น หากนักเต้นฝืนที่จะขึ้นปลายเท้าเร็วเกินไปในขณะที่ร่างกายยังไม่มีความแข็งแรง และไม่มีเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ที่ดีพอแล้วอาจนำไปสู่การบาดเจ็บและการสูญเสียความมั่นใจของตัวผู้เต้นเองอีกด้วย

การวิจัยของ Harkness Center for Dance Injuries พบว่าความแข็งแรงและการควบคุมสะโพก และลำตัวของนักเต้นมีความสำคัญต่อเทคนิคการเต้นพอๆ กับความแข็งแรงของข้อเท้าที่ต้องใช้ในการขึ้นปลายเท้าเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามนักเต้นที่มีความพร้อมสำหรับการขึ้นปลายเท้าควรได้รับการพิจารณาอนุมัติจากครูผู้สอนที่มองเห็นถึงความเหมาะสมทางความสามารถและความพร้อมทางร่างกายของนักเต้นแต่ละคน เช่น:

When to go En Pointe

  • สามารถกดปลายเท้าลงมาได้ตรง – ทดสอบได้ง่ายๆ โดยวางดินสอที่ตรงข้อเท้า
  • สามารถทรงตัวที่ท่า relevé-passé ได้อย่างน้อย 5 วินาที
  • สามารถทรงตัวที่ท่าเตรียมสำหรับ pirouette en dehors ในท่า 4th to 4th ได้อย่างมั่นคง
  • สามารถทรงตัวได้ดีขณะกระโดดขาเดียว (Temp levé) อย่างน้อย 7 ครั้งจากการกระโดดอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 16 ครั้ง
  • สามารถทำท่า “เครื่องบิน” ขึ้นและลงได้อย่างน้อย 3 ครั้ง อย่างมั่นคง โดยสามารถควบคุมระดับสะโพก เข่า และเท้าได้อย่างดี (ภาพด้านล่าง)

The 8 Best Yoga Poses for Men by Man Flow Yoga | RhoneThe 8 Best Yoga Poses for Men by Man Flow Yoga | Rhone

Janice Barringer และ Sharon Schlesinger นักเขียนหนังสือเรื่อง The Pointe Book กล่าวว่า เท้าของนักเต้นในอุดมคติต้องมีนิ้วเท้า 3 นิ้วแรก ได้แก่ นิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลาง ยาวเท่ากัน ส่วนคนที่มีนิ้วชี้เท้ายาวกว่านิ้วหัวแม่เท้าจะทำให้การขึ้นปลายเท้าค่อนข้างลำบาก เช่นเดียวกับคนที่มีเท้าแคบและมีนิ้วเท้างุ้มเข้าหาฝ่าเท้ามาก (High arche) ในคนที่มีความยืดหยุ่นของข้อเท้าที่ไม่มาก (Range of Motion) มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเอ็นร้อยหวายเนื่องจากกระดูกส้นเท้าได้และสำหรับคนที่มีเท้าแบน (Pronated feet) อาจนำไปสู่ปัญหาเค้างุ้มงอ ส่วนคนที่มีเท้าโค้งมาก (supinated or sickled feet) อาจนำไปสู่ข้อเท้าเคล็ดขัดยอกได้ ซึ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้หากได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมPin on op

แม้ว่าทุกคนจะไม่สามารถมีร่างกายในอุดมคติสำหรับการเต้นบัลเล่ต์ได้ แต่ทุกคนควรมีเทคนิคที่ถูกต้องก่อนที่จะฝึกขึ้นปลายเท้า ส่วนคนที่ไม่มีเท้าในอุดมคติจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษในการค้นหารองเท้าพ้อยท์ที่เหมาะสมกับเท้าของตัวเอง สำหรับคนที่มีความยืดหยุ่นของข้อเท้าน้อยจะทำให้ไม่สามารถขึ้นปลายเท้าได้สุดจะต้องระวังเรื่องการทรงตัวในการขึ้นปลายเท้าให้มากเป็นพิเศษ

สุดท้ายแล้วการวิจัยต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณานอกเหนือจากความพร้อมทางด้านร่างกาย ในด้านของการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อของนักเต้นรุ่นเยาว์ที่อาจเจริญเติบโตไม่สอดคล้องกัน ซึ่งส่งผลให้การจัดระเบียบร่างกายเปลี่ยนไปแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของร่างกาย รวมไปถึงความสามารถ เทคนิคในการเต้น ที่จะช่วยให้การเต้นบนปลายเท้าประสบความสำเร็จ

ที่มา: Rehabilitation Medicine Associates
แปลโดย: First Position Ballet Studio

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *