อยากให้ลูกเรียนบัลเล่ต์ ควรให้เริ่มตอนอายุเท่าไหร่ดี?

การเรียนบัลเล่ต์ คือ การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของเด็กๆ พัฒนาการทักษะทางการฟังเพลง รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของเด็กๆ ฝึกให้เด็กๆ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจที่จะทำให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออกอีกด้วย

ตามทฤษฎีพัฒนาการางสติปัญญาของ Jean Piaget เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ เป็นลำดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะทำให้เกิดผลเสียแก่เด็กแต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกำลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว [อ่านเพิ่มเติม]

Piaget ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กออกเป็นลำดับต่างๆ ซึ่งในลำดับที่ 2 “ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด” หรือ Preoperational Stage คือช่วงอายุ 2-7 ปี เป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านความคิดมากขึ้น แต่ยังไม่มีความสมเหตุสมผลเท่าใดนัก ทางกายภาพ เด็กอายุ 3 ปี จะเริ่มยืดตัว มีการพัฒนาการของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ทำให้ช่วงหน้าท้องกระชับขึ้น แขนและขาเริ่มยาวขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเด็กๆ จะยังมีช่องว่างระหว่างช่วงอกจนถึงกล้ามเนื้อท้องค่อนข้างกว้าง ทำให้ยังไม่สามารถความคุมการใช้กล้ามเนื้อได้ดีเท่าใดนัก เด็กในวัยนี้สามารถเขย่ง วิ่ง หรือกระโดดได้ไกล 40-60 เซนติเมตร หมุนตัวไปตามมุมต่างๆ เด็กบางคนสามารถกระโดดขาเดียวได้

Bruner นักจิตวิทยาที่ทำการศึกษาการพัฒนาการทางสติปัญญาต่อจาก Piaget ได้กล่าวว่า “การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ” [ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner]

ดังนั้น การเรียนบัลเล่ต์ในช่วงเวลาที่ดีที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ตามช่วงวัยคือในช่วงอายุ 3-3.5 ปี ขึ้นอย่กับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

ในหลักสูตรการเรียนบัลเล่ต์ของ Royal Academy of Dance (RAD) ที่ทาง First Position Ballet Studio เปิดสอนให้กับเด็กๆ อายุ 3-3.5 ปีนี้ มีการปูพื้นฐานทั้งในเรื่องของการเข้าสังคม การฟังคำแนะนำของครู ฝึกการใช้จินตนาการ ฝึกการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงกัน การฝึกการฟังเพลงและนับจังหวะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ เพื่อให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

สามารถอ่านประโยชน์ของการเรียนบัลเล่ต์ได้ [ที่นี่]

ผู้เขียน: First Position Ballet Studio
ภาพประกอบ: Motherhood

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *